Vrijwilligersavond 28 augustus 2018 19.45 uur

Allen die meewerken aan de realisatie van de Open Monumentendag De Bilt 2018, zijn van harte uitgenodigd voor de vrijwilligersavond in het Gemeentehuis, dinsdag 28 augustus. Inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 uur. Op deze avond licht het Comité OMD De Bilt het programma toe en vertellen monumenteigenaren en – beheerders over monumenten en activiteiten.  Speciale gast op deze avond is Anne Doedens. Hij zal spreken over oorlogen die De Bilt, Maartensdijk en Westbroek raakten, van David van Bourgondië (15e eeuw) tot Lodewijk XIV (tot 1678). Daar hoort ook de tachtigjarige oorlog bij (1568-1648).  Na een gezellig hapje en drankje vragen wij de diverse monumenteigenaren om materiaal mee te nemen, zoals folders en posters om bekendheid te geven aan de openstelling van het monument. In verband met de catering wordt aanmelding voor deze avond via pers@monumentdebilt.nl zeer gewenst.

 

Terug