Thema 2017

Het thema van de Open Monumentendag 2017, die dit jaar zal plaatsvinden op zaterdag 9 september, is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Oorspronkelijk was ‘Boeren, burgers en buitenlui’ de roep waarmee een stads- of dorpsomroeper op het marktplein de aandacht trok voor een officiële mededeling of een reclameboodschap. Hij vatte hiermee zijn doelgroepen samen: burgers waren de inwoners van de stad, boeren woonden buiten de stad maar waren er nauw mee verbonden, en buitenlui waren alle vreemdelingen die zich om welke reden ook in de stad bevonden. ‘Boeren, burgers en buitenlui’ betekende dus: ‘Iedereen luisteren!’

Jaarlogo 2017 BBB voor website