THEMA 2018

Open Monumentendag De Bilt  zaterdag 8 september 10.00-16.00 uur 

Thema  2018: IN EUROPA

Op militair gebied vormt De Bilt al van oudsher een belangrijke knooppunt in Europa. De voornaamste reden was dat De Bilt aan de oude ‘Steenweg’ lag, de belangrijkste verbindingsweg tussen ‘Holland’ en de landen die nu Duitsland vormen. De vijand kwam altijd uit het oosten, want ons land was vanuit het westen en noorden beschermd door zee, en vanuit het zuiden door de grote rivieren. De bouwgeschiedenis van de NH Kerk Westbroek  getuigt van de verschillende oorlogen die in en rondom De Bilt uitgevochten zijn. In de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) bleek het water al een belangrijk verdedigingsmiddel te zijn.  Door onderwaterzettingen bij Utrecht en Vecht rondom Maartensdijk en Westbroek werden de Spanjaarden tegen gehouden. Er zijn talloze forten en verdedigingswerken gebouwd om De Bilt en de omgeving te verdedigen. Een voorbeeld hiervan is Fort Ruigenhoek, onderdeel van de Hollandse Waterlinie. De verschillende kerngebieden van De Bilt hebben door de eeuwen dan ook behoorlijk te lijden gehad van de diverse oorlogen. Minder bekend wellicht, maar daarom niet minder indrukwekkend, zijn de vele bunkers die nog deels zichtbaar zijn in Bilthoven.  Achter gemeentehuis Jagtlust, maar ook in de Gerard Doulaan. Aan deze straat ligt het markante en fraaie rijksmonument Huize Gaudeamus, dat een dubbele rol vervulde in de Tweede Wereldoorlog. Aanvankelijk als onderduikadres, later als  Duits commandopost voor de manschappen in de bunkers van Gerard Doulaan.

Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog zijn nieuwe monumenten gebouwd. In de beginjaren van de oorlog ontwierp architect Quéré de brandweerkazerne van Maartensdijk. In de periode 1940-1965 vindt ook de wederopbouw plaats. Letterlijk en figuurlijk betekende dit opnieuw bouwen wat verwoest was. Veel boerderijen, waaronder ook enkele langs de Ruigenhoeksedijk, zijn opnieuw gebouwd. Een prachtig voorbeeld van de Wederopbouwarchitectuur is het jongste gemeentelijke monument van gemeente De Bilt, het Julianacomplex van architect Dudok, met o.a. het eerste flatgebouw van gemeente De Bilt.  Kenmerkend voor deze tijd is het experimenteren met een industriële aanpak van het bouwen.

Europese invloeden zijn ook terug te zien in de aanleg van tuinen en landgoederen van Landgoed Eyckenstein, waar de Engelse landschapsstijl in het park zichtbaar is.

Het KNMI, een instituut wiens voorspellingen en wetenschap tot ver over Europese grenzen reikt, is samen met de omliggende wijk Het Kloosterpark direct verbonden met de ontstaansgeschiedenis van De Bilt. De wijk is in 1903 op een deel van de voormalige buitenplaats Het Klooster aangelegd naar een ontwerp van tuinarchitect Otto Schultz. Op deze plek heeft, tot aan haar vernietiging in 1585 het Benedictijner Vrouwenklooster gestaan, destijds eigenaar van een groot gedeelte van de gronden van De Bilt. Keizerin Mathilde schonk in het jaar 1113 een stuk grond in het Utrechtse Oostbroek aan abt Ludolf van de Sint Laurens abdij. Dat gebeurde volgens een bewaard gebleven schenkingsakte op 14 maart. Die dag is formeel het begin van de huidige gemeente De Bilt. Tijdens Open Monumentendag 2018 maken Mathildes hun opwachting.

De gemeente De Bilt is trots op het feit dat kunstenaar Jits Bakker in de gemeente heeft gewoond. De beelden en schilderijen van Jits treffen we in vele Europese landen aan. Het atelier en de beeldentuin zijn opengesteld.

Ook dit jaar draaien er wieken rond van molen De Kraai en molen Geesina.