Nederlands Hervormde Kerk Westbroek

Burgemeester Sjoerd Potters opent Open Monumentendag De Bilt om 10.00 in deze kerk.

Gedurende de dag zijn er rondleidingen in de kerk door deskundige gidsen om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Zij vertellen alles over de muurschilderingen en over de geschiedenis van dit monument.

De toren kan onder begeleiding beklommen worden om 12.00 en 14.00 uur.

Er is orgelspel tijdens de officiële opening om 10.00 uur, 11.30 en 14.30 uur.

Omstreeks 1100 werd in Westbroek een kleine kapel gebouwd, onder het bestuur van de kerk van St. Jacob in Utrecht. In 1467 werd begonnen met de bouw van de laatgotische zaalkerk. In 1481 waren kerk en toren klaar. De toren nog zonder spits, maar met een koepel. In dat jaar vond er een vreselijke strijd plaats tussen Utrecht en Het Gooi. Vele burgers sneuvelden en het dorp Westbroek werd door plunderingen en brandstichtingen een ruïne. Na de slag om Westbroek werden naast de toren kapellen gebouwd en omstreeks 1510 werden in de kapellen muurschilderingen aangebracht. Deze zijn in 1995 gerestaureerd.

De torenspits is in 1753 vernieuwd. De kerktoren met uitzicht op Utrecht en Noord Holland werd gebruikt als uitkijkpost.

Klokken werden geluid bij onraad of brand, maar natuurlijk ook om de gelovigen te verwelkomen voor de kerkdienst en bij begrafenissen. In 1611 werd de grote klok gegoten met het opschrift: Als ghij hoort deez klocke geslag  – Gedenck dan uw sterfdag

In 1943 is deze klok uit de toren gehesen door de Duitsers en naar een klokkendepot in Amsterdam gebracht met de bedoeling ‘m om te smelten voor de wapenindustrie. Met krijt schreef iemand op de klok: Wie met deze klok schiet, wint de oorlog vast niet. Gelukkig kwam hij in 1946 weer terug.

De kerk is gebouwd naar het oosten. Naar de Oriënt. De noordzijde was de slechte zijde, daar waren de begrafenissen en werden de dieven en moordenaars begraven. Allen met de voeten naar het oosten. Het zuiden is de goede kant. Daar lagen de welgestelde burgers en kwam men de kerk binnen bij doop- en trouwdiensten.  Achter de kerk staat de pastorie, met daar achter het kerkhof. Deze is waarschijnlijk geopend in 1829. Tot die tijd werden overledenen in de kerk begraven.

© 2011 – 2017 Hervormde Gemeente Westbroek

In 1936 is de spits vervangen door aannemer Jan Bunt. Het kruis kwam uit de smederij van Wout en Jacobus van Winssen. In de goud vergulde bol zit een brief over de restauratie uit die tijd.

 

Terug

KerkWestbroek1

Kern
Westbroek

Adres
Kerkdijk 12, 3615 BE Westbroek

Type monument
Religieus erfgoed

Status monument
Rijksmonument

Functie
Kerk

Jaartal
15e eeuw

Architect

Website
www.hervormdwestbroek.nl

Website
info@hervormdwestbroek.nl