Het Kloosterpark

Ab Postema verzorgt een tweetal rondleidingen door het Kloosterpark om 13.00 en 15.00 uur.

Startpunt rondleidingen: einde van de fietstunnel, hoek Emmalaan-Oud Bunnikseweg. Adres: Emmalaan/ Oude Bunnikseweg, De Bilt

Het Kloosterpark is één van de buitenplaatsen die onderdeel vormen van de Stichtse Lustwarande. De ontstaansgeschiedenis van De Bilt is direct verbonden met dit gebied van het Kloosterpark dat in 1903, naar ontwerp van tuinarchitect Otto Schulz,  op een deel van de voormalige buitenplaats Het Klooster is aangelegd. Het Benedictijner Vrouwenklooster, destijds eigenaar van een groot gedeelte van de gronden van De Bilt, heeft tot haar vernietiging in 1585 op deze plek gestaan. In de eeuwen daarna ontstond buitenplaats Het Klooster.  In 1893 kocht het Rijk op een veiling de buitenplaats aan voor het KNMI. Een deel van de gronden werd verkocht voor een nieuwe woonwijk die aan strenge eisen moest voldoen om het werk en diverse metingen van het KNMI niet te hinderen.

Kenmerkend voor de wijk is de verkaveling en een slingerend stratenpatroon, vergelijkbaar met de opzet van overige villaparken in Bilthoven. Landhuis Het Klooster is op harmonische wijze in het park opgenomen. De Wilhelminalaan is één van de lanen van het Kloosterpark. Langs de Wilhelminalaan zijn grote villa’s te vinden, maar ook kleinere woningen. Het Kloosterpark kent verder de Emmalaan, de Prinsenlaan en de Kloosterlaan. Ook de Oude Bunnikseweg maakt deel uit van het park. Langs de buurt loopt de eveneens historische Biltse Grift.

Monumenten in het Kloosterpark:

Wilhelminalaan 10-12 “K.N.M.I” (gemeentelijk monument, op onderdelen rijksmonument); Rijksbouwmeester Knuttel kreeg de opdracht om het klooster en terrein geschikt te maken als een nieuw onderkomen van het K.N.M.I. Bijzonder is het magnetische paviljoen, nu rijksmonument. Het maakte deel uit van twee paviljoens, waarbij opmerkelijk bouwtechnieken en magnetisch neutrale materialen als hout, speciale natuursteen en messing  werden gebruikt, om metingen niet te beïnvloeden. Het magnetisch paviljoen is tussen 1893 en 1897 gebouwd.

Emmalaan 5-6 “Orta” (gemeentelijk monument); in 1883 gebouwd als koetshuis en koetsierswoning behorende bij het landhuis ‘Het Klooster’. Tot de aanleg van het Kloosterpark in 1903 lag het in een onbebouwde omgeving.

Oude Bunnikseweg 8 “Kloosterend”(gemeentelijk monument); in 1922 in opdracht van mr. C.J. Risselada gebouwd naar een ontwerp van W.J. Mikmak. Het pand is stedenbouwkundig markant gesitueerd in de zichtas van de Oude Bunnikse weg

Oude Bunnikseweg 6 / Wilhelminalaan 37 “Kloosterpark”en “Rosenegg”; een grote asymmetrische villa die in 1904 is gebouwd in opdracht van J.G. Schaafsma. Schaafsma heeft meerdere woningen in het Kloosterpark laten bouwen. Villa Rosenegg aan de Wilhelminalaan was in de periode 1912-1915 in gebruik als postkantoor en directeurswoning, Villa Kloosterpark was in de periode 1964-1990 een hotel.

 

Terug

Kloosterpark

Kern
De Bilt

Adres

Type monument
Woonwijk

Status monument
Geen status

Functie
Villapark

Jaartal
1903

Architect
Otto Schulz