Begraafplaats Groenekan

Boeren, burgers en buitenlui…. Waar anders dan op een begraafplaats komt een gemeenschap aan het eind van haar of zijn leven weer bij elkaar? Op een begraafplaats. Op de begraafplaats Groenekan liggen vooral mensen uit Blauwkapel en uit Groenekan. Mensen die tijdens hun leven een veelheid van beroepen vertegenwoordigden, een rol in de politiek of kerk speelden, arm of rijk, jong en oud waren.

Begraafplaats Groenekan is een gemeentelijk monument, een intiem kerkhof, waar o.a. de grafkelder van de familie Calkoen (eigenaars van het landgoed Voordaan) wel zeer opvallend is.

Tot in de 18e eeuw werden de rijke mensen in de kerk begraven en de minder draagkrachtigen rondom de kerk. In 1810 bepaalde de Franse overheid dat uit hygiënisch oogpunt de kerkhoven buiten de bebouwde kom moesten worden ingericht.

De Kerkvoogden en de notabelen van de kerk in Blauwkapel hadden in die tijd geen geld en men zou de inkomsten van de graven in de kerk missen. De grond aan de Groenekanseweg werd daarom in eeuwigdurende erfpacht genomen en die pacht werd jarenlang niet betaald. De hulp kwam van Abraham Calkoen die een geldlening verstrekte. Daarnaast kocht hij in 1827 een zesde deel van het kerkhof om daar een familiegrafkelder te bouwen. In de grafkelder zijn tot in de eerste helft van de 20ste eeuw verschillende leden van de familie Calkoen begraven.

Op de steen boven de ingang van de grafkelder ziet u een steen met het familiewapen. Het betreft een gevierendeeld schild met als schildhouders twee adelaars. Behalve kalkoenen, passers met sterren, morenkoppen en molenijzers maken ook adelaars, klaverbladen, rozen, palen en een zilveren eendje deel uit van dit gecompliceerde familiewapen.

Gedurende de Open Monumentendag 2017 worden er rondleidingen op de begraafplaats gegeven. Aan de hand van beroepen van overledenen wordt over hun geschiedenis en de geschiedenis van Blauwkapel, Groenekan en het kerkhof verteld. Zo mogelijk met bijzondere verhalen over de families Calkoen, Bos en Copijn.

Terug

Begraafplaats Groenekan

Kern
Groenekan

Adres
Groenekanseweg 204, 3737 AL Groenekan

Type monument
Begraafplaats

Status monument
Rijksmonument

Functie
Begraafplaats

Jaartal
Ca. 1810

Architect