Colofon

Deze website is gemaakt door het Comité Open Monumentendag De Bilt. We zijn bezig met de organisatie van de Open Monumentendag in De Bilt op 14 september 2019 Plekken van Plezier. We zullen de komende weken de site actualiseren als het programma nog meer vorm krijgt.

De informatie op de site is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan het voorkomen dat informatie op de site verouderd is of onjuistheden bevat. Het Comité Open Monumentendag De Bilt aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door het gebruik van de informatie die op deze website te vinden is.

Dank aan allen die bijdragen hebben geleverd aan de website in de vorm van teksten en/of foto’s.