Boerenlunch tijdens Open Monumentendag 2017

Lunch

Van oudsher trok de dorpsomroeper de aandacht van het volk met de uitroep ‘Boeren, Burgers en Buitenlui!’ Met die drie begrippen werd in feite iedereen genoemd: de bewoners van stad en land plus rondtrekkende mensen zonder vaste woonplaats. Het thema van Open Monumentendag 2017 wijst op de onderlinge relaties en op voedsel en volksvermaak.

In Westbroek wordt op Open Monumentendag  9 september een uitgebreide ‘boerenlunch’ georganiseerd vanaf 12.30 uur bij molen ‘De Kraai’, Westbroeksemolenweg 24, Westbroek met ludiek theater van ‘Sojater’ uit Maartensdijk en  folkmusic van trio ‘Closer’ met o.a. Paul en Lettie Egberts uit Westbroek.

Bijdrage in de kosten voor deze lunch bedraagt € 5,–  per persoon voor  volwassenen en € 3,– voor kinderen tot en met 10 jaar. Aanmelden voor de lunch – om teleurstelling op de dag zelf te voorkomen – kan via Ineke van Bemmel (inekevanbemmel45@gmailcom) of Robert Schuller: (Robert.schuller@ziggo.nl), telefoon: 0651157688.

Terug