‘Boeren, burgers en buitenlui’

Jaarlogo 2017 BBB voor website

Het thema van de Open Monumentendag 2017, die dit jaar in De Bilt plaatsvindt op zaterdag 9 september, heeft als thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Oorspronkelijk was ‘Boeren, burgers en buitenlui’ de roep waarmee een stads- of dorpsomroeper op het marktplein de aandacht trok voor een officiële mededeling of een reclameboodschap. Hij vatte hiermee zijn doelgroepen samen: burgers waren de inwoners van de stad, boeren woonden buiten de stad maar waren er nauw mee verbonden, en buitenlui waren alle vreemdelingen die zich om welke reden ook in de stad bevonden. ‘Boeren, burgers en buitenlui’ betekende dus: ‘Iedereen luisteren!’

Het Comité Open Monumentendag De Bilt heeft een mooi programma opgesteld in samenwerking met de eigenaren en beheerders van diverse monumenten in de gemeente. Het geheel wordt op diverse plaatsen muzikaal omlijst en er is een boerenlunch! Alle informatie over de Open Monumentendag 2017 in De Bilt kun je op deze website vinden. Graag tot dan!

Terug